Uit de Raad

Geplaatst op: dinsdag 22 juni 2021

Naast de raadsvergaderingen zijn er regelmatig andere bijeenkomsten waarin de raad wordt bijgepraat of in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. Openbare bijeenkomsten zijn live te volgen en later terug te kijken via de raadswebsite raad.tynaarlo.nl, onder ‘agenda’. Op de raadswebsite vindt u tevens het volledige overzicht van de activiteiten van de raad.

Terugblik uitloopraadsvergadering 15 juni
In de raadsvergadering van 8 juni was er te weinig tijd om alle agendapunten te bespreken. Om 23.30 uur werd de vergadering geschorst om op 15 juni om 20.00 uur hervat te worden. De volledige besluitenlijst vindt u op raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:
Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen centrum’, locatie Koops/Doedens
Dit agendapunt is voor een deel behandeld in de raadsvergadering van 8 juni. Op 15 juni startte de bespreking met de bijdrage van het college. Na deze reactie van het college op de bijdrages van de fracties besloot de meerderheid van de fracties een motie in te dienen met de strekking om het bestemmingsplan nog niet ter inzage te leggen en het college op te dragen om nog een keer naar het plan te kijken en naar de raad terug te komen met een plan waar de inwoners achter staan en qua cultuurhistorie en volume past op de plek in het centrum van Eelde. In de raad van 22 juni zal er een besluit worden genomen over de motie en het voorstel.
Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) Zuidlaren (PBH)
In het SPvE staat wat de uitgangspunten zijn van de plannen voor herinrichting van het Prins Bernhardhoeve (PBH) terrein in Zuidlaren. Een inspreker uitte zijn zorgen rondom de situatie van de op het terrein gelegen manage. Hierop besloot de raad dat eerst duidelijkheid nodig is over de manage voordat men verder met elkaar in debat gaat over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Het college zal de raad schriftelijk informeren waarna het agendapunt in een volgende vergadering terugkomt.

Vooruitblik:
Gesprek met Stichting Eelder Woningbouw en Woonborg op 29 juni om 19.30 uur
De woningcorporaties praten de raadsleden bij over de toekomstplannen van beide corporaties.

Raadsbijeenkomst woonvisie op 29 juni om 21.00 uur.
Aansluitend aan het gesprek met de woningcorporaties gaat de raad met het college van B&W in gesprek over de woonvisie. De huidige woonvisie van de gemeente is verouderd en er zal een actualisatie komen. In de bijeenkomst kunnen raadsleden aandachtspunten meegeven aan het college van B&W. Het college gaat vervolgens verder met het maken van een geactualiseerde woonvisie. Die woonvisie komt later in het jaar voor besluitvorming op de agenda van de raad.

Kijk live mee
De raad vergadert hybride, maar zonder publiek in de zaal. U kunt de bijeenkomsten van de raad live meekijken via raad.tynaarlo.nl.


Meer berichten over: