Uit de Raad, terugblik

Geplaatst op: dinsdag 17 november 2020


Terugblik raadsvergadering
In de vergadering van 10 november werden de Najaarsbrief 2020 en Begroting 2021 behandeld. De vergadering is terug te kijken op raad.tynaarlo.nl. Hier vindt u ook de bij de agenda behorende documenten, zoals ingediende moties, amendementen en bijdrages van de fracties.

Najaarsbrief 2020 en Begroting 2021
In de najaarsbrief rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen uit de begroting 2020 en over de nodige financiële bijstellingen van de begroting. In de begroting 2021 staat welke plannen er voor het komend jaar zijn, wat die plannen kosten en welke inkomsten er zijn. Na een digitale vergadering van negen uur werd de begroting 2021 met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen, de najaarsbrief werd door de gehele raad aangenomen.
Voor de begrotingen voor volgende jaren werden er door de raad nog een aantal punten meegegeven aan het college. Zo besloot de raad dat de extra OZB-stijging van 5% in de begroting voor 2021 niet door mag lopen in de begroting voor 2022, met andere woorden: dat in de begroting voor 2022 de OZB weer verlaagd moet worden. Daarnaast laat de raad de regel los dat uitgaven binnen het sociaal domein binnen het bedrag moeten blijven dat de gemeente hiervoor krijgt van het rijk. En ten slotte gaf de raad opdracht om voor de volgende begroting alle posten nog eens goed door te nemen om te kijken of hierin geld is te vinden dat eigenlijk niet gebruikt wordt en dus anders ingezet kan worden.

Ook een rol voor de provincie
Het toezicht dat de gemeenteraad houdt op de financiën van de gemeente noemen we het horizontale toezicht. Daarnaast is er ook nog het verticale toezicht. Dat is het toezicht van de provincie op de financiële positie van gemeenten. De gemeente moet voor 15 november de vastgestelde begroting inleveren bij de provincie. De provincie controleert dan of de begroting realistisch is en of de uitgaven en inkomsten in balans zijn.


Meer berichten over: