Uit de raadsvergadering van 26 mei

Geplaatst op: dinsdag 2 juni 2020

Uit de raad
Terugblik: raadsvergadering 26 mei 2020
De raadsvergadering stond vooral in het teken van de bespreking van de kadernota Sociaal Domein 2020 – 2024 ‘De kunst van het samen leven’. Verder werd er gesproken over het initiatief voor een knarrenhof. De volledige vergadering is terug te kijken op raad.tynaarlo.nl.
Kadernota Sociaal Domein 2020 – 2024 ‘De kunst van het samen leven’
De gemeenteraad besprak de kadernota Sociaal Domein 2020 – 2024 ‘De kunst van het samen leven’. In de kadernota staat de visie van de gemeente op het Sociaal Domein voor de periode 2020-2024. In de komende jaren wil de gemeente een integrale aanpak realiseren en maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk oppakken met onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Naast de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet, maken ook de beleidsterreinen sport, bewegen & gezondheid, cultuur, werk & inkomen, inburgering, armoede & schuldhulpverlening en leerplicht onderdeel uit van deze kadernota. Er was te weinig tijd om de bespreking af te ronden en daarom vergadert de raad op een later moment verder over dit onderwerp. Dit zal waarschijnlijk op 9 juni gebeuren, maar houd daarvoor de raadswebsite in de gaten.

Knarrenhof
De raad heeft gedebatteerd over de ingekomen brief van initiatiefgroep Knarrenhof. De initiatiefgroep heeft in de brief gevraagd om de bouw van een zogenaamde ‘Knarrenhof’ nadrukkelijk te betrekken bij de actualisatie van het accommodatiebeleid in de kernen Eelde en Paterswolde. Uit het debat bleek dat er verschillende opvattingen in de raad leven over de betrokkenheid van de gemeente bij initiatieven voor knarrenhofjes. Het presidium, de agendacommissie van de raad, zal bekijken hoe het debat van deze avond een vervolg krijgt.

Kijk live mee
De raad vergadert in het gemeentehuis. Deze raadszaal is daarvoor aangepast aan de maatregelen omtrent de anderhalve meter samenleving. Helaas is het niet mogelijk om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Aangezien de corona maatregelen nog steeds oproepen tot zo weinig mogelijk fysiek contact en de ruimte in de raadzaal beperkt is, kan de raadsvergadering alleen op afstand gevolgd worden via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Hier vindt u ook de volledige agenda en bijbehorende stukken. Wilt u iets zeggen tijdens de vergadering? Neem dan contact op met de griffie: griffie@tynaarlo.nl


Meer berichten over: