Voorstel ondersteuning waterstof vulpunten netwerk

Geplaatst op: dinsdag 23 juni 2020

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen Provinciale Staten voor om een subsidie van € 250.000 te verlenen aan Orange Gas en Resato voor de realisatie van vijf waterstof vulpunten in Drenthe. Deze vijf vulpunten komen in Assen, Hoogeveen, Peize, Nieuw -Amsterdam en Beilen.
Het is de eerste stap naar een dekkend netwerkt van twintig waterstof vulpunten in Noord Nederland. De subsidieaanvraag vloeit voort uit een intentiebesluit van Gedeputeerde Staten in januari 2020. Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen te geven ten aanzien van de subsidieaanvraag.


Meer berichten over: