Vooruitblik Gemeenteraad

Geplaatst op: dinsdag 20 april 2021


Raadsbijeenkomst Groningen Airport Eelde, 28 april, 19.30 uur
De gemeenteraad wordt door de directeur van Groningen Airport Eelde bijgepraat over de verbrede strategie 2021-2030.

Raadsbijeenkomst Herverdeling gemeentefonds, 29 april, 19.30 uur
Via het gemeentefonds krijgen gemeenten geld van het rijk. Voor gemeente Tynaarlo komt dat neer op ongeveer 50 van de 80 miljoen die per jaar te besteden is. De Ministeries van BZK en Financiën hebben samen met de belangenvereniging van de gemeenten (VNG) gewerkt aan een nieuwe verdeling van het gemeentefonds om beter aan te sluiten op de kosten die gemeenten maken. De nieuwe verdeling betekent voor Tynaarlo een nadeel van 2 miljoen. De raad gaat over de gevolgen hiervan in gesprek met het college van B&W.
Raadsvergadering 11 mei, 20.00 uur.

Op de agenda zal in ieder geval het vertrek van wethouder Hans de Graaf en het benoemen van zijn opvolger staan. Voorgesteld wordt om raadslid Henny van den Born te benoemen als nieuwe wethouder. De volledige agenda staat 10 dagen van te voren op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.
Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergaderingen live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.


Meer berichten over: