Bosatlas van de duurzaamheid voor alle middelbare scholen in Drenthe

Geplaatst op: vrijdag 6 maart 2020

Op vrijdag 6 maart reikte gedeputeerde Tjisse Stelpstra de eerste exemplaren van De Bosatlas van de duurzaamheid uit aan leerlingen van 3 HAVO op het Gomaruscollege in Assen. Een bosatlas waarin onderwerpen zoals klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water aan de orde komen. De nadruk in de atlas ligt vooral op concrete maatregelen die inwoners, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen.

De komende weken wordt De Bosatlas van de duurzaamheid op alle middelbare scholen in Drenthe bezorgd, dankzij een bijdrage van provincie Drenthe. Gedeputeerde Stelpstra: “Iedereen heeft te maken met actuele en complexe onderwerpen zoals klimaatverandering. Daarom is het belangrijk dat alle middelbare scholen in Drenthe deze bosatlas kunnen gebruiken in de aardrijkskundeles”. Naast een financiële bijdrage, leverde Drenthe samen met provincie Groningen ook een inhoudelijke bijdrage aan de atlas in het hoofdstuk Groene Chemie in Noord-Nederland. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de chemie in Noord-Nederland werkt aan vergroening. Bijvoorbeeld door petflessen in de toekomst te maken van restproducten van bos- en akkerbouw.

Bosatlas van de duurzaamheid
De Bosatlas van de duurzaamheid laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. Daarnaast geeft de atlas inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. De informatie in de atlas wordt ondersteund met kaarten, infographics en diagrammen. De Bosatlas van de duurzaamheid wordt uitgegeven door uitgeverij Noordhoff.


Meer berichten over: