Meer berichten over "Vries-Zuid":

Ontwikkeling Vries Zuid gaat in september verder

di 30-07

De gemeente Tynaarlo organiseert op maandagavond 23 september een vervolgbijeenkomst over de ontwikkeling van Vries Zuid. Omwonenden, toekomstige bewoners en andere belangstellenden die willen meedenken over de plannen voor de nieuwe wijk zijn van harte welkom. De gemeenteraad stelde in april van dit jaar de startnotitie vast voor de ontwikkeling van Vries Zuid. Daarna is gestart met de aanbesteding van een stedenbouwkundig bureau. Dit bureau begeleidt het ontwerpproces van de nieuwe woonwijk. Om te komen tot een ontwerp wordt een … Lees meer

Vooruitblik Gemeenteraadsvergadering

di 04-06

Uit de raad, vooruitblik raadsvergadering 11 juni.Voor de vergadering van 11 juni staat inmiddels een lange agenda op raad.tynaarlo.nl. In de laatste twee normale vergaderingen voor de zomer wil de raad nog een heel aantal besluiten nemen, hieronder een greep uit de onderwerpen. Op 25 juni staat de laatste normale vergadering gepland en vervolgens is er op 9 juli een vergadering over alleen nog een aantal financiële stukken. Wet voorkeursrecht voor Vries Zuid Het college vraagt de raad om op … Lees meer

Ontwikkeling Vries Zuid kan van start

di 16-04

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft dinsdag 9 april unaniem ingestemd met de startnotitie voor Vries Zuid. Dat betekent dat de ontwikkeling van de wijk van start kan gaan. In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om 40 – 75 woningen die op basis van de marktvraag gebouwd zullen worden. De gemeente wil omwonenden en toekomstige bewoners gelegenheid bieden om mee te doen in de planontwikkeling. Door vroeg in het proces met alle betrokkenen in gesprek te gaan, … Lees meer

Vries-Zuid krijgt een BuurtAED

ma 15-04

De geldinzamelingsactie voor een BuurtAED in Vries-Zuid is succesvol verlopen. De bewoners van Boerhoorn, De Goorns, Het Rocht en Soltstede hebben € 1660 ingezameld, waarmee met een korting van € 1075 via de Hartstichting een AED kan worden aangeschaft. De initiatiefnemers van deze actie zijn erg blij met dit resultaat en bedanken iedereen die daaraan heeft bijgedragen heel HARTelijk! Het eerste onderdeel van de actie is hiermee afgesloten. De volgende stap is de levering van de BuurtAED en de buitenkast … Lees meer

Vooruitblik gemeenteraad 26 maart 2019

di 19-03

De agenda voor de volgende raadsvergadering staat inmiddels op raad.tynaarlo.nl. Er zal dan onder andere over de volgende onderwerpen worden gesproken. Startnotitie Vries ZuidVoor de ontwikkeling van een nieuwe uitbreidingswijk ten zuiden van Vries is een startnotitie geschreven. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en geld beschikbaar te stellen. Volgens de stukken komt er ruimte voor 40 tot 75 grondgebonden woningen in Vries Zuid en zal de hele wijk, op verzoek van inwoners, in één keer worden ontwikkeld. … Lees meer