Uit de Raad

Geplaatst op: dinsdag 4 mei 2021

Vooruitblik raadsvergadering 11 mei, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl In deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:
Afscheid wethouder Hans de Graaf
In deze raadsvergadering neemt wethouder Hans de Graaf afscheid en beslist de raad over de voordracht van Henny van den Born als zijn opvolger. Van den Born is nu raadslid voor de ChristenUnie, aan de raad wordt voorgesteld om in zijn plaats Jan de Jonge toe te laten als lid van de raad.

Huisvesting bibliotheek Eelde-Paterswolde
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de bibliotheek van Eelde-Paterswolde tijdelijke huisvesting aan te bieden in de voormalige school De Veenvlinder aan de Schoollaan 18 in Paterswolde. Dit pand staat naast De Notenkraker waarin de Historische Vereniging Ol Eel en muziekvereniging Nieuw Leven zitten, allebei partners van de bibliotheek in het cultuurhuis. Een belangrijk doel van de samenwerking in het cultuurhuis is de ontwikkeling van een huiskamer als ontmoetingsplek in het gebouw van de bibliotheek.
Dit jaar wordt in overleg met de bibliotheek een plan voor permanente huisvesting gemaakt. Dat kan in het pand aan de Schoollaan 18 zijn, maar dat hoeft niet per se. De bibliotheek is op dit moment gevestigd in het Punthoes aan de Wolfhorn 1, maar die locatie wordt vanaf 1 september klaar gemaakt voor de huisvesting van onderwijs en/of de ontwikkeling van woningbouw.

Andere bijeenkomsten van de raad
Naast de raadsvergaderingen zijn er regelmatig andere bijeenkomsten waarin de raad wordt bijgepraat of in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. Wanneer deze bijeenkomsten openbaar zijn, zijn ze live te volgen en later terug te kijken via raad.tynaarlo.nl, onder ‘agenda’.

Keur aan onderwerpen in april
In april waren er openbare raadsbijeenkomsten over een keur aan onderwerpen. Zo ging de raad in gesprek met de besturen van de omgevingsdienst RUD en vliegveld GAE en waren er bijeenkomsten over wegen en fietspaden, mijnbouw en de gemeentelijke financiën.

Uitreiking jaarrekening
Vanwege het mei-reces is de meimaand rustiger. Wel krijgt de raad dinsdag 18 mei in een openbare bijeenkomst de jaarrekening uitgereikt met een toelichting van de wethouder financiën. In de jaarrekening legt het college verantwoording af van het gevoerde beleid, het al of niet behalen van beleidsdoelen en de besteding van geld.

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt een raadsvergaderingen en veel andere bijeenkomsten van de raad live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: