B&W presenteren begroting 2021

Geplaatst op: woensdag 7 oktober 2020

B&W presenteren begroting 2021 met sociaal gezicht; OZB-verhoging onvermijdelijk

De gemeente Tynaarlo verwacht de komende twee jaren 1,8 miljoen euro minder uit te geven aan zorg en ondersteuning. Door zorg efficiënter in te kopen en te investeren in preventie en begeleiding moeten de uitgaven fors teruggedrongen worden. Wel ziet de gemeente zich genoodzaakt de onroerendzaakbelasting (OZB) met vijf procent te verhogen. Dat staat in de begroting voor 2021 die B&W hebben gepresenteerd.

De gemeente Tynaarlo kampt, net als veel andere gemeenten, al een aantal jaren met financiële tekorten als gevolg van de stijgende zorgkosten. Zonder ingrijpen leidt dat in 2022 tot een begrotingstekort van zo’n 3 miljoen euro. In juni waarschuwde wethouder Hans de Graaf (financiën) al dat Tynaarlo zich dat niet langer kan veroorloven. B&W startten daarom een intensief proces om te komen tot een begroting die binnen drie jaar weer sluitend is.

Meevallers
“Dat is ons gelukt”, zegt wethouder De Graaf. “We hebben gedetailleerd in kaart gebracht waar kansen zitten om te besparen. In de eerste plaats in het sociaal domein, maar ook alle andere inkomsten en uitgaven zijn kritisch tegen het licht gehouden. We hebben daarbij het geluk dat we voorlopig nog niet worden gekort op onze inkomsten vanuit het Rijk. En we krijgen tijdelijk extra geld voor de jeugdzorg. Die meevallers hebben we meegenomen in de begroting voor 2021. Maar dan blijft er nog steeds een gat over van zo’n twee miljoen euro.”

Maatregelen sociaal domein
Om dat gat te dichten hebben B&W al maatregelen getroffen. “De tekorten in het sociaal domein komen natuurlijk niet uit de lucht vallen”, vertelt Oetra Gopal, wethouder sociaal domein. “Twee jaar geleden hebben we al acties ingezet om de kosten te drukken. We hebben bijvoorbeeld de toegang tot ons zorgaanbod anders ingericht. En samen met gemeenten in Noord- en Midden- Drenthe zorg efficiënter ingekocht. Ook zetten we praktijkondersteuners in bij huisartsen, waardoor jongeren minder snel complexe en dure zorg nodig hebben.”

Grip op zorgkosten
De financiële effecten van die maatregelen worden nu zichtbaar, vertelt De Graaf: “In 2021 levert ons dat zo’n acht ton op. De komende twee jaren verwachten we met dit beleid nog eens één miljoen euro minder uit te geven. Sommige maatregelen hebben tijd nodig. Bijvoorbeeld omdat je met lopende contracten te maken hebt of omdat zaken juridisch uitgezocht en aangepast moeten worden. Maar de maatregelen zorgen op de lange termijn voor meer grip op onze zorgkosten.”

OZB-verhoging onvermijdelijk
De Graaf is hoopvol gestemd, maar wijst ook op een aantal pijnlijke keuzes die zijn gemaakt. “We gaan minder uitgeven aan de wmo, het welzijnswerk en activiteiten en subsidies voor sport en cultuur. Daarnaast hebben we besloten een aantal aanvullende maatregelen te treffen, zoals de verhoging van de onroerendzaakbelasting met vijf procent. Een vervelende maatregel, maar helaas onvermijdelijk.”

De pijn verdelen
De wethouder is zich ervan bewust dat OZB-verhoging veel inwoners raakt in de portemonnee. “We willen de pijn eerlijk verdelen en de meest kwetsbaren in onze samenleving zoveel mogelijk ontzien. Het is goed om je te beseffen dat we in een gemeente wonen met veel prachtige voorzieningen zoals zwembaden, dorpshuizen en bibliotheken. Dat willen we in stand houden. Zelfs met deze verhoging behoren we nog steeds tot de gemeenten met de laagste woonlasten in Drenthe.”

Steun van het rijk
De beide wethouders zijn tevreden met de begroting die voorligt. “Ik verwacht dat we hiermee ons huishoudboekje binnen drie jaar structureel op orde hebben”, concludeert De Graaf. “Zeker als ook het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en ons passend ondersteunt, zowel financieel als beleidsmatig. Samen met andere gemeenten doen we er momenteel alles aan om Den Haag dat in te laten zien.”

Sociaal gezicht
“Bovendien presenteren we een begroting met een sociaal gezicht”, vult Gopal aan. “We zijn niet met het botte mes gaan snijden in ons zorgaanbod. Integendeel. Als inwoners zorg nodig hebben dan krijgen ze die. Tegelijk doen we ook een beroep op de eigen rol en verantwoordelijk van inwoners. Als gemeente blijven we investeren in preventie en goede begeleiding. Dat draagt bij aan het welzijn van mensen. En daarmee aan het beheersbaar houden van onze zorgkosten.”

Samen, open, duurzaam
“Om dat allemaal mogelijk te maken hebben we iedereen in de samenleving nodig”, besluit De Graaf. “Ook komend jaar zetten we in op contacten in de buurt, een actief verenigingsleven en een groene en verzorgde omgeving. Elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar is ontzettend belangrijk. Of het nu gaat om sport, cultuur, buurtactiviteiten of dorpsfeesten. We doen het samen, we doen het open en we doen het duurzaam. Ik ben ervan overtuigd dat dit de basis vormt voor een financieel gezonde toekomst.”
Op 3 november vergadert de gemeenteraad over de begroting 2021.


Meer berichten over: