College van B&W houdt subsidieaanvragen 2021 tegen het licht

Geplaatst op: dinsdag 4 augustus 2020

Burgemeester en wethouders hebben besloten om kritisch te kijken naar subsidieaanvragen voor activiteiten in 2021. Reden hiervoor is dat B&W een sluitende begroting willen presenteren, terwijl het tekort – zonder ingrijpen – oploopt tot ruim 3 miljoen euro.
Wethouder financiën Hans de Graaf waarschuwde bij de jaarrekening 2019 en de perspectievennota 2021 al voor de tekorten die veroorzaakt worden door grote kostenposten in het sociaal domein. “Het zijn tekorten die je niet alleen wegwerkt met bezuinigingen op de jeugdzorg. We zullen breder dan de jeugdzorg moeten kijken.” Daarom werkt het college van B&W nu aan inzicht en overzicht om gerichte keuzes te kunnen maken voor de aanstaande begroting. “Het is dus niet gezegd dat we straks geen subsidies meer verlenen, maar we ontkomen er niet aan om hier een kritische afweging in te maken.”


Meer berichten over: